Bắc Ninh: Thực hiện 1.046 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 12.279 đơn vị

Thứ Năm, 08/10/2020, 06:29 [GMT+7]
    Từ năm 2015-2020, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai thanh tra theo kế hoạch, tích cực thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề đột xuất, tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm, có nhiều đơn thư, khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
 
    Toàn tỉnh đã thực hiện 1.046 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 12.279 đơn vị. Qua đó, đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 377,8 tỷ đồng, trong đó thu hồi về ngân sách gần 78,6 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 22,7 tỷ đồng, xử lý khác gần 276,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hơn 102 nghìn m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính, pháp luật đối với cán bộ, công chức có vi phạm; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 5 vụ việc. 
 
Ngành Thanh tra Bắc Ninh đã chủ động triển khai thanh tra theo kế hoạch
Ngành Thanh tra Bắc Ninh đã chủ động triển khai thanh tra theo kế hoạch
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tiến hành đồng bộ, quyết liệt và có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả. Thanh tra tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài…
 
    Từ năm 2016-2020, toàn tỉnh tiếp 12.829  lượt công dân (trong đó có 303 lượt đoàn đông người). Tiếp nhận 12.508 đơn; đã xem xét, giải quyết 384/463 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 82,94%. Qua đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 803 triệu đồng và hơn 55 nghìn m2 đất, trả lại cho công dân hơn 3,3 tỷ đồng và 766m2 đất; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định pháp luật 5 vụ việc.
 
    Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ tới, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành tập trung thanh tra trách nhiệm về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các sở, ngành và UBND các huyện, TP, thị xã. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nội dung quản lý đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính - kinh tế...
 
    Công tác thanh tra sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, không để trùng lắp, chồng chéo.
Các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra sẽ được nâng cao chất lượng, tính khả thi, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung giải quyết đúng pháp luật và khả thi; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại đơn vị, địa phương theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn, kết quả giải quyết đạt trên 85% vụ việc thuộc thẩm quyền.
 
    Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách lối sống, quy tắc ứng xử của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức và người lao động.
                                                                                Thùy Linh
.