Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 họp Phiên thứ 10

Thứ Hai, 28/09/2020, 19:12 [GMT+7]
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương  phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương  phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Phiên họp

 Các đại biểu phát biểu và tham dự Phiên họp

Thu Huyền

.