Cần Thơ: Kiểm tra 226 tổ chức đảng, 343 đảng viên

Thứ Hai, 12/10/2020, 12:01 [GMT+7]
    Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố Cần Thơ đã tham mưu cấp ủy ban hành và thực hiện nhiều nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng. Ðồng thời, các cấp ủy đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng nhiệm kỳ 2015-2020; quan tâm kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp. Các cấp ủy đảng thành phố đã kiểm tra 226 tổ chức đảng, 343 đảng viên; giám sát chuyên đề 221 tổ chức đảng, 88 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thành phố đã kiểm tra 350 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 160 tổ chức đảng, 64 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố đã thi hành kỷ luật 74 đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, phẩm chất, đạo đức, lối sống, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, quy định những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý…
 
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2020 thành phố Cần Thơ
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2020 thành phố Cần Thơ
    Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố tham mưu xây dựng chương trình, nội dung kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm sát thực tế của địa phương, đơn vị. Qua đó, nhằm làm cho công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng góp phần đắc lực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần quan tâm lắng nghe dư luận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 
                                                                                     Thùy Linh
.