Cao Bằng: Một số kết quả công tác phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 16/10/2020, 10:46 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 
    Trong 9 tháng năm 2020, các cấp, các ngành đã triển khai 86 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 7.779 lượt cán bộ, công chức và Nhân dân; phát hành 11.500 bản tin thông báo nội bộ và 8.089 tài liệu, sách tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng; Các cơ quan truyền thông, báo chí đã đăng tải 226 tin, bài, ảnh liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thanh tra tỉnh phối hợp với Vụ Pháp  chế - Thanh tra Chính phủ mở 02 lớp/162 học viên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng…
 
Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Đồng Huy Hoàng, lĩnh án tù chung thân về tội tham ô tài sản (tháng 11/2019)
Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Đồng Huy Hoàng, lĩnh án tù chung thân về tội tham ô tài sản (tháng 11/2019)
    Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết công việc; đồng thời, thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, công khai các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 
 
    Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính, mua sắm tài sản công, trong quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; đã bãi bỏ 09 văn bản, sửa đổi bổ sung 18 văn bản và ban hành mới 28 văn bản liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công tác tự kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được lồng ghép tại các cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng và quá trình quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. Trong kỳ, đã thực hiện 57 cuộc kiểm tra về chế độ định mức, tiêu chuẩn. Qua kiểm tra, phát hiện 04 đơn vị chi sai định mức tiêu chuẩn trong thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách với số tiền hơn 72,6 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách được hơn 30,4 triệu đồng.
 
    UBND tỉnh đã pháp động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy tắc ứng xử, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng tác phong, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử theo đúng quy định. Trong 9 tháng năm 2020, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được 298 người; việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức phù hợp với tình hình tổ chức, biên chế và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính. Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Hệ thống quản lý văn bản điều hành mới VNPT-iOffice 4.0 tiếp tục được triển khai tại 161/161 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.
 
    Ngành Thanh tra đã triển 89 cuộc thanh tra đối với 215 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 1 tỷ 424 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1 tỷ 139 triệu đồng, kiến nghị khắc phục 284,2 triệu đồng; xử lý vi phạm hành chính 95 vụ với số tiền 615,2 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra và thu hồi được 242,3 triệu đồng. 
 
    Qua phản ánh, tố cáo đã phát hiện 02 vụ/02 đối tượng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Trường Mầm non xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm và vụ tham ô tài sản xảy ra tại Văn phòng đại điện Công ty TNHH NIN SING LOGISTIC, Chi nhánh Cao Bằng. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cao Bằng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi số tiến hơn 690 triệu đồng xảy ra tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hạ Lang. 
Cù Tất Dũng
.