Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Thứ Tư, 14/10/2020, 13:37 [GMT+7]
    Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
    Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của Khánh Hòa đã chuyển dịch theo hướng tích cực, đã chú trọng đầu tư phát triển ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. GRDP của tỉnh đứng thứ 23 cả nước, đứng thứ 6/14 tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; quy mô ngành dịch vụ đứng thứ 12 cả nước và đứng thứ 4/14 tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung sau Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An. Hiện nay Khánh Hòa tiếp tục là một trong 16 tỉnh, thành phố cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 73,31 triệu đồng. Giá trị các ngành kinh tế biển và ven biển của tỉnh chiếm 80% tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn…
 
Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa đạt được trong 5 năm qua.
 
    Trong thời gian tới, Khánh Hòa cần tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, đề án về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nâng cao chất lượng và sát với tình hình thực tế; sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan chức năng, hoàn thiện vị trí việc làm; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi công vụ; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của người dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, công chức.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
    Đảng bộ Khánh Hòa cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương, người đứng đầu cấp ủy…Tỉnh xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những cán bộ có vi phạm; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. 
                                                                                                  P.V
.