Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Thứ Tư, 04/03/2020, 08:51 [GMT+7]
    Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ đạo BCĐPH tuyên truyền của UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình và các cơ quan phối hợp tuyên truyền, các Bộ phận tuyên truyền của UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ, bám sát Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy chế phối hợp và kế hoạch, phối hợp tuyên truyền năm 2019 để triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp ủy và UBKT cấp trên của cấp mình về công tác KTGS và kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của đảng trong tình hình mới; cấp ủy và UBKT các cấp đã thực hiện công tác KTGS ngày càng toàn diện, đồng bộ, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt giúp các tổ chức đảng và đảng viên giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS của Đảng, đặc biệt là việc công khai kết luận của UBKT các cấp sau các kỳ họp, thông tin về thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến vụ việc can thiệp, nâng điểm thi trái quy định cho 65 thí sinh, gây hậu quả rất nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp THPTQG năm 2017 và 2018 tỉnh Hòa Bình đã giúp cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác KTGS của Đảng. Các cơ quan phối hợp, các cộng tác viên, các bộ phận tuyên truyền của UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã có những tin, bài có chất lượng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, phản ánh chân thực những ưu, khuyết điểm, những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh để gửi đăng trên Báo Hòa Bình, Website Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử Hòa Bình và các phương tiện thông tin truyền thông ở các cơ sở… Qua đó đã thúc đẩy hầu hết các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.
 
    Ban Tuyên giáo đã định hướng cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác KTGS và thực hiện tuyên truyền các hoạt động về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Đã đăng tải được 64 tin, bài tuyên truyền và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác KTGS trên Bản “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hàng tháng, với số lượng 5.000 cuốn/số. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, đăng tải trên 244 tin bài về công tác KTGS trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy đến nay đã có gần 5 triệu lượt người truy cập. Báo Hòa Bình phát hành 6 số báo/tuần; số lượng phát hành đạt hơn 7.000 tờ/kỳ. Đăng tải trên 611 lượt bài, tin, ảnh, hỏi đáp, phỏng vấn về hoạt động KTGS và kỷ luật đảng trên Báo in, báo điện tử Báo Hòa Bình. Đài PTTH tỉnh đưa các tin về hoạt động KTGS và kỷ luật đảng trong năm 2019; thông tin 06 kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy và các hoạt động của UBKT tỉnh ủy; phối hợp với Đài PTTH huyện Mai Châu, Lạc Thủy đưa tin về Hội nghị giao ban thường kỳ Quý I, Quý III của UBKT Tỉnh ủy tại huyện Mai Châu và huyện Lạc Thủy. Hàng tuần Sở Thông tin truyền thông gửi các bản tin đến UBKT Tỉnh ủy để phối hợp tuyên truyền, nắm bắt kịp thời các thông tin phản ánh của báo chí có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên phục vụ cho công tác KTGS.
 
    UBKT của 14 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện sát với nhiệm vụ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Bộ phận tuyên truyền của UBKT các cấp ủy trực thuộc đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan tuyên truyền có hiệu quả công tác KTGS và kỷ luật đảng; đã tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các văn bản mới, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế về công tác KTGS; đã có trên 55 tin, bài và ảnh về công tác KTGS được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Bộ phận phối hợp tuyên truyền của các đảng bộ trực thuộc chủ động tham mưu, giúp UBKT huyện ủy, thành ủy, đảng ủy thông cáo báo chí về nội dung các kỳ họp theo đúng Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 10/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo Công văn số 358 - CV/TU, ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đoàn Cần
.