Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Chủ động tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Ba, 03/03/2020, 15:31 [GMT+7]
    Tháng 01/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện, tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 01/2020 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. 
 
    Tập trung nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình công nhân tại các khu công nghiệp, tình hình khiếu kiện của công dân trên địa bàn tỉnh, chú trọng tình hình công nhân tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tình hình giải phóng mặt bằng tại một số dự án lớn tại các địa phương như: Tĩnh Gia, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn... kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo không để hình thành điểm “nóng” về an ninh, trật tự.
 
Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2020
    Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ theo Kế hoạch số 222-KH/BCĐTW ngày 26/4/2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 06 tháng cuối năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 đối với các địa phương, đơn vị.
 
    Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức đảng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại ngày tiếp dân định kỳ và theo các thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 06 lượt công dân đến trình bày về 04 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 49 đơn gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy (11 khiếu nại; 14 tố cáo; 23 phản ánh, kiến nghị); có 14 đơn đủ điều kiện xử lý, đã được xem xét chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
                                                                                                            P.V
.