Bắc Giang xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 26/02/2020, 16:23 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc chấm điểm, xếp loại trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND 10 huyện, TP về chất lượng, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật năm 2019. 
 
    Việc chấm điểm, đánh giá dựa trên 4 tiêu chí. Một là, về công tác chỉ đạo, điều hành, chấp hành báo cáo (gồm: Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện các yêu cầu của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong quá trình giải quyết; chấp hành chế độ thông tin báo cáo; cập nhật tình hình vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo). Hai là, về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư (tổ chức tiếp công dân định kỳ; phối hợp trong xử lý tiếp công dân vượt cấp ra Trung ương và lên tỉnh; tiếp nhận xử lý đơn theo quy định đạt bao nhiêu %...). Ba là, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (kết quả; chất lượng giải quyết ở mức nào?). Bốn là, thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực thi hành (dứt điểm hay chưa). Ngoài ra, địa phương không có đoàn khiếu kiện đông người và không có khiếu nại, tố cáo vượt cấp cũng được thưởng điểm.
 
Bắc Giang đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Bắc Giang đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
    Kết quả: Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang và Tân Yên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch UBND các huyện: Yên Thế, Yên Dũng, Lục Ngạn, TP Bắc Giang xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch UBND các huyện còn lại gồm: Lục Nam, Hiệp Hòa, Sơn Động, Việt Yên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.
 
    Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi việc chấm điểm, xếp loại trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện, TP về chất lượng và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để làm căn cứ xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm.
                                                                                         Thùy Linh
.