Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác xét xử

Thứ Sáu, 28/02/2020, 14:57 [GMT+7]
    Ngày 27/2, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. 
 
    Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an…
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác tổ chức cán bộ đã có những thay đổi tích cực, đội ngũ cán bộ được cơ cấu theo vị trí việc làm gắn với tinh giảm biên chế; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý của Tòa án nhân dân tối cao thực hiện bài bản, khoa học kết hợp với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bố trí cán bộ, nhằm tạo nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ. 
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc
    Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán được thực hiện đúng quy định; các kỳ thi tuyển chọn được tổ chức công khai, minh bạch. Cùng với đó, kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ, Thẩm phán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên toàn hệ thống; sắp xếp, kiện toàn tổ chức và các đầu mối bên trong, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trong Tòa án các cấp, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; chỉ đạo nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-TW; Tổ chức các Tòa chuyên trách cấp tỉnh trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức Tòa án và thực tế nhu cầu của từng đơn vị. 
 
    Tòa án nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo, đề ra 14 giải pháp đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng xét xử và triển khai trong toàn ngành; công tác xét xử trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao.
 
    Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án các cấp đã xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện; báo cáo tình hình nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình quy hoạch nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là đề xuất chủ trương thí điểm sáp nhập một số Tòa án cấp huyện theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đánh giá: Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và tập thể Tòa án đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương của đảng và tạo ra những bước phát triển mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng xét xử được nâng lên. Tòa án đã tích cực, vừa đóng góp và trực tiếp xây dựng thể chế các quy định về pháp luật liên quan đến hoạt động xét xử; vừa tham gia xây dựng các luật về tố tụng mà Quốc hội thông qua. Các luật đều thể hiện tư tưởng cải cách tư pháp mà nghị quyết của Đảng đề ra.
 
    Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác Tòa án với sự điều hành và chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Các hình thức lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới và ngày càng được nâng cao, nhất là công tác xây dựng ngành ngày càng tốt hơn.
 
    Nhấn mạnh Tòa án có vị trí rất quan trọng, là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Tòa án trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa năng lực, trách nhiệm của  mình trong thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó. 
 
    Để Tòa án là trung tâm xét xử và là cơ quan thực hiện quyền tư pháp cần chú trọng nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán. Thẩm phán là người nhân danh Nhà nước để đưa ra phán quyết, là người cầm cán cân công lý nên có vai trò hết sức quan trọng.
 
    Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành Tòa án phát huy nền tảng và những thành quả đã đạt và trên tinh thần như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt, là phải tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác xét xử; khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay để phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý.
                                                                                               P.V
.