Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Công an nhân dân

Thứ Hai, 02/03/2020, 10:53 [GMT+7]
    Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công an nhân dân năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Công an nhân dân; ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, tạo nhiều chuyển biến tích cực.
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an
    Nổi bật, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp khen thưởng; công tác tổ chức cán bộ đã bám sát giải pháp trọng tâm, đột phá và đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở; hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an các đơn vị, địa phương; ban hành, triển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ theo 4 cấp Công an; tập trung thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là “tăng cường cơ sở”; triển khai bố trí Công an xã, thị trấn chính quy bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở có những chuyển biến rõ rệt.
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra đột xuất; thanh tra đặc biệt, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm... Công an các đơn vị, địa phương đã có những giải pháp, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương.
 
    Công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về công tác bắt, khám xét, giam giữ, không để xảy ra oan, sai, thu hồi nhiều tài sản của Nhà nước bị thất thoát; làm tốt công tác điều tra các vụ án trọng điểm, nghiêm trọng, phức tạp, xử lý triệt để nhiều vụ án lớn tồn đọng, kéo dài nhiều năm, được toàn xã hội quan tâm theo dõi, đánh giá cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh chống tham nhũng.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đề nghị, các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân, trọng tâm là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo tham nhũng, tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nơi có nhiều dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo. 
 
    Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng chí Bộ trưởng Công an nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 trong Công an nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
                                                                                            Kim Anh
.