Bình Định: Một số kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng

Thứ Tư, 19/02/2020, 16:35 [GMT+7]
    Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Bình Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; các cơ quan chức năng tập trung phát hiện, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tiêu cực, tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Huyện ủy Tuy Phướng và đồng chí Bí thư Huyện ủy Tuy Phước; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 tại 05 sở, ngành, địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy  viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy Bình Định (tháng 01/2020)
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy Bình Định (tháng 01/2020)
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy:  Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện tỉnh, Công ty Viên thông Bình Định; kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh, Vân Canh và An Lão; tiến hành nắm tình hình, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Bình Định.
 
    Thanh tra của tỉnh đã tiến hành 68 cuộc thanh tra tại 142 đơn vị, phát hiện 79 đơn vị có khuyết điểm, sai phạm; trong đó, sai phạm về kinh tế trên 12,8 tỷ đồng và hơn 283,8 héc ta đất các loại; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 9,8 tỷ đồng; xử lý hình thức khác 2,9 tỷ đồng và 283,8 héc ta đất; kiến nghị xử lý hành chính 25 tập thể và 35 cá nhân; Thanh tra các cấp, các ngành đã tiến hành 50 cuộc thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; kết quả thu hồi về cho Nhà nước 4 tỷ đồng, kiểm điểm, xử lý 08 tập thể và 44 cá nhân; đã tiến hành 1.213 lượt kiểm tra độc lập và 288 cuộc thanh tra theo đoàn. Qua thanh tra, phát hiện 75 tổ chức và 2.070 cá nhân có sai phạm; phát hiện sai phạm về kinh tế 630 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 459 triệu đồng, xử lý hình thức khác 171 triệu đồng; ban hành 2.063 quyết định xử phạp vi phạm hành chính đối với 60 tổ chức và 2.003 cá nhân với số tiền phạp 5,28 tỷ đồng, thu hồi về cho Nhà nước 5,44 tỷ đồng; tiến hành 46 cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanht ra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng và việc thwujc hiện nhiệm vụ cấp trên giao tại 58 đơn vị; qua thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 08 tập thể và 04 cá nhân.
 
    Qua hoạt động thanh tra, đã phát hiện 02 vụ việc có dấu hiệu của tội phạm về tham nhũng xảy ra tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công thương tỉnh và tại Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1 qua huyện Phù Mỹ. Qua công tác giải quyết tố cáo đã phát hiện vụ sai phạm hoàn thuế giá trị gia tăng xảy ra tại Chi cục Thuế thanh phố Quy Nhơn. Cơ quan thanh tra đã hoàn tất và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 06 vụ/08 bị can về tội tham nhũng, gồm: 05 vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tại Cửa hàng xăng dầu số 3 Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tại Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tại Công ty Thương mại Thành Thành Công, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tại UBND thị trấn Phù Mỹ và vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội huyện Tây Sơn; đang tiếp tục điều tra vụ đối với nguyên Đội trưởng Đội Thuế số 2 thuộc Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội “Tham ô tài sản” và vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty may Vinatex, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoàn Nhơn. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 07 vụ/13 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đưa ra xét xử 06 vụ/11 bị cáo; đang thụ lý 01 vụ/02 bị can; tài sản tham nhũng được cơ quan chức năng thu hồi là 2,59 tỷ đồng.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Bình Định đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và đạt được nhiều kết quả tích cực; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật khác có liên quan; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo bước đột phá, giúp ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cù Tất Dũng
.