Phú Yên: Tổng kết công tác Cải cách tư pháp năm 2019

Thứ Tư, 19/02/2020, 17:29 [GMT+7]
    Ngày 18/02 , Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Báo cáo tại hội nghị, năm 2019 các ngành và địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan tư pháp đã phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách tư pháp vẫn còn nhiều hạn chế như: Tỷ lệ án dân sự, hành chính xét xử còn thấp; số tiền thi hành án chưa đạt chỉ tiêu giao; một số lĩnh vực giám định tư pháp còn nhiều bất cập…
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Hội nghị xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020; đó là tập trung triển khai các chương trình cải cách tư pháp giai đoạn 2020-2025 và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2035 của Bộ Chính trị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với các cơ quan tư pháp trong phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; đẩy mạnh việc giải quyết tin báo về tội phạm, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố và xét xử…
 
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà các cơ quan tư pháp và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành liên quan chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách tư pháp đề ra trong năm 2020. Trong đó tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác này; các cơ quan tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra truy tố, xét xử và không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các cơ quan tư pháp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình lãnh đạo, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy; tiếp tục quan tâm công tác cán bộ và tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp đáp ứng với nhiệm vụ chính trị địa phương trong thời gian tới… 
Ngọc Hơn
.