Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ Hai, 17/02/2020, 15:07 [GMT+7]
    Ngày 14/2, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường để thông báo dự thảo kết luận kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng. Tham dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2019, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành 12 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó đã chỉ đạo phải thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên rà soát, ban hành và tham mưu nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, góp phần khắc phục sơ hở, bất cập về thể chế quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng.
 
    Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan Bộ và ngành Tài nguyên và Môi trường; thực hiện tốt các giải pháp công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; cải cách hành chính và thủ tục hành chính để phòng, chống tham nhũng.
 
    Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát từ đầu năm và đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc trách nhiệm của Bộ; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, cũng như các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
 
    Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn Công tác và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi, phân tích, thảo luận về những tồn tại, khó khăn, những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đưa ra các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực trong ngành Tài nguyên và Môi trường …
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, điều hành có nhiều sáng tạo, phù hợp với tình hình luôn biến động; luôn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý. Thành lập các đoàn giám sát công tác thanh tra để đảm bảo công tác thanh tra của Bộ luôn công khai, minh bạch, khách quan.
 
    Để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, theo đồng chí Võ Văn Dũng, phải triển khai bài bản từ khâu xây dựng bộ máy, lựa chọn đội ngũ cán bộ cho tới ban hành các cơ chế, chính sách phải bảo đảm tăng cường tính trách nhiệm, tính tự chủ và sự vào cuộc, tham gia giám sát của các tầng lớp nhân dân; việc xử lý các hành vi, vi phạm phải bảo đảm công tâm, khách quan, tuyệt đối “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, đặc biệt các vụ việc cần được phát hiện, xử lý kịp thời, bảo đảm tính răn đe.
                                                                                                     P.V
.