Bắc Kạn: Một số kết quả công tác nội chính tháng 01/2020

Chủ Nhật, 16/02/2020, 06:17 [GMT+7]
    Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí, phương tiện theo quy định. Trong tháng đã xây dựng, phát được 02 chuyên mục, 02 chuyên trang, 54 tin bài, ảnh lồng ghép với các hoạt động khác nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, nắm chắc cán bộ thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh các đối tượng; giao chỉ tiêu Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, năm 2020 cho các đơn vị. Tổ chức tập huấn Chỉ huy trưởng cấp xã, phường, thị trấn, quân số 118 đồng chí; theo dõi các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ theo phân cấp được 07 lớp, quân số 1.032 đồng chí.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bắc Kạn
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bắc Kạn
    Lực lượng Công an chủ động nắm tình hình an ninh nội bộ, dân tộc, tôn giáo, các hoạt động chuẩn bị tổ chức “tết chung” của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; bảo vệ an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương; các mục tiêu trọng điểm, sự kiện văn hóa, chính trị trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát xử lý, giải quyết 43/127 tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 27 vụ/27 bị can; quyết định truy tố 40 vụ/46 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 57 vụ/68 bị can, bị cáo; phúc thẩm 13 vụ/22 bị cáo; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp giải quyết được 87/311 vụ án, vụ việc đã thụ lý. Trong đó: án hình sự thụ lý 68 vụ/93 bị cáo, đã giải quyết được 20 vụ/29 bị cáo; đang giải quyết 48 vụ/64 bị cáo; thụ lý 243 vụ việc các loại, đã giải quyết được 67 vụ, còn lại 176 vụ đang được giải quyết trong thời hạn luật định.
 
    Sở Tư pháp thẩm định 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến đối với 03 đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh; tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; giao con nuôi có yếu tố nước ngoài 03 trường hợp; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 103 trường hợp; thực hiện bán đấu giá thành 07/08 hợp đồng, tổng số tiền bán tài sản hơn 92 triệu đồng; tiếp nhận và thụ lý 20 vụ việc theo đơn đề nghị trợ giúp pháp lý (trong đó tham gia tổ tụng 19 vụ việc, tư vấn pháp luật 01 vụ việc); thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
 
    Toàn ngành thanh tra đã thực hiện 30 cuộc thanh tra, kiểm tra (09 cuộc thanh tra hành chính; 20 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 01 cuộc thanh tra kiểm tra trách nhiệm), đang thực hiện 05 cuộc; kết thúc, kết luận 25 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị thu hồi 291,02 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp với số tiền 18,45 triệu đồng. Thanh tra các đơn vị tiếp tục tham mưu theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đối với các kết luận thanh tra đã ban hành. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tiếp 08 lượt công dân; tiếp nhận 33 đơn thư (Trong đó: khiếu nại 03 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh 30 đơn). Đã giải quyết xong 16/62 đơn thư thuộc thẩm quyền (bao gồm cả đơn kỳ trước chuyển sang), 46 đơn thư còn lại hiện đang được các cơ quan xem xét giải quyết.
                                                                                              Văn Dũng
.