Quảng Bình: Quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Thứ Năm, 31/10/2019, 05:19 [GMT+7]
    Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và các đồng chí trong Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
    Thời gian qua, cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc trên  mạng xã hội. Cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm phát triển đảng viên mới; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng được triển khai tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 
    Việc kỷ luật trong Đảng và công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng được tăng cường. Công tác dân vận được chú trọng. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tăng cường đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, bám sát cơ sở, nắm tình hình để phản ánh, phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nổi lên.
 
    Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.
 
    Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cần tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận về những vấn đề xã hội quan tâm, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân.
 
    Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, chú trọng rà soát vấn đề nhân sự phục vụ Đại hội, tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
    Về công tác kiểm tra, giám sát, cần tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; chủ động xem xét, giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, thuộc diện Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo; thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân.
 
    Về lĩnh vực dân vận và hoạt động khối Mặt trận, đoàn thể, cần chủ động nắm tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề nổi lên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và sẽ xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.
                                                                                               P.V
.