Bộ Tư pháp: Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh tra

Thứ Ba, 14/01/2020, 06:37 [GMT+7]
    Năm 2019, Bộ Tư pháp đã thực hiện tốt công tác thanh tra đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, một số đơn vị được thanh tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật có liên quan, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và có các hình thức xử lý nghiêm minh để làm gương trong toàn ngành. Qua thanh tra, Bộ Tư pháp đã ban hành 4 quyết định thu hồi số tiền 345,4 triệu đồng; ban hành 66 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 458 triệu đồng và tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên có thời hạn đối với 2 công chứng viên. 
 
Một hội nghị của Bộ Tư pháp
Một hội nghị của Bộ Tư pháp
    Bộ Tư pháp cũng triển khai 19 đoàn thanh tra chuyên ngành, đã ban hành 16 kết luận thanh tra. Kết quả thanh tra cho thấy, một số đơn vị được thanh tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân có vi phạm như báo cáo không đúng thời hạn về tình hình tổ chức hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền; không lập, quản lý, sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu về tổ chức và hoạt động luật sư theo quy định pháp luật; việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư còn gián đoạn về thời gian; các tổ chức còn sai sót trong việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý, thực hiện…
 
    Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp triển khai 2 đoàn thanh tra hành chính theo kế hoạch về trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai 19 đoàn thanh tra đột xuất liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã ban hành 22 kết luận thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và đang hoàn thiện các kết luận thanh tra
 
    Cũng trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã thành lập 6 đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra kiểm tra việc thực hiện 7 kết luận thanh tra do Bộ ban hành đối với các đơn vị, tổ chức là đối tượng được thanh tra.
 
    Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Bộ Tư pháp nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: Công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý, sử dụng ngân sách; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; bán đấu giá tài sản; công chứng; hộ tịch có yếu tố nước ngoài.
 
    Tăng cường công tác thanh tra đột xuất các cơ quan, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật và các vấn đề bức xúc trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý mà xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra của các cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước về từng lĩnh vực.
 
    Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ Tư pháp; phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có); làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Tăng cường công tác kiểm tra sau thanh tra. Tích cực đôn đốc các đơn vị đã từng là đối tượng thanh tra thực hiện và có báo cáo về việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức toàn ngành…
                                                                                   Thu Hương
.