Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai 7.472 cuộc thanh tra

Thứ Tư, 08/01/2020, 13:29 [GMT+7]
    Năm 2019, Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai 7.472 cuộc thanh tra. Qua đó, ban hành hơn 43.000 kiến nghị và 1.497 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 47,2 tỷ đồng; kiến nghị đình chỉ trợ cấp, thu hồi số tiền đối tượng hưởng sai chính sách hơn 161,5 tỷ đồng; kiến nghị truy trả hơn 949 triệu đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy; kiến nghị truy thu hơn 423 triệu đồng do người sử dụng lao động trích đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế không đúng mức quy định.
 
    Trong đó, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành 9 cuộc thanh tra hành chính, 7 cuộc theo kế hoạch và 2 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, ban hành 84 kiến nghị yêu cầu các đơn vị khắc phục sai phạm; thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 161 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán hơn 3,1 tỷ đồng.
 
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai công tác năm 2020
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai công tác năm 2020
    Thực hiện 561 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Ban hành hơn 3.800 kiến nghị; 138 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 11,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 149,6 tỷ đồng; kiến nghị truy trả hơn 502 triệu đồng cho 1.343 đối tượng bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy; kiến nghị truy thu hơn 423 triệu đồng do người sử dụng lao động trích đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế không đúng mức quy định.
 
    Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã tiến hành thanh tra tại 49 trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn 29 tỉnh, thành phố. Qua thanh tra, ban hành 595 kiến nghị; 29 quyết định đình chỉ hoạt động đối với 25 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp tại 105 địa điểm đào tạo; 3 quyết định tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 22 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 4.902 văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.
 
    Cục Quản lý Lao động ngoài nước đã thực hiện thanh tra tại 21 doanh nghiệp; ban hành 101 kiến nghị; 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 237 triệu đồng; kiến nghị Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của 2 doanh nghiệp.
 
    Cục An toàn Lao động đã thanh tra tại 156 doanh nghiệp, hộ gia đình. Ban hành 648 kiến nghị yêu cầu đối tượng thực hiện để khắc phục sai phạm; kiến nghị Thanh tra Bộ và Thanh tra sở ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 635 triệu đồng.
 
    Trong năm 2019, thanh tra các sở cũng đã thực hiện 6.658 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, ban hành 37.844 kiến nghị và 1.332 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 33,8 tỷ đồng; kiến nghị cắt, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 11,7 tỷ đồng; kiến nghị truy trả gần 447 triệu đồng cho các đối tượng bảo trợ xã hội...
                                                                                                  P.V
.