Hưng Yên: Triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thứ Hai, 13/01/2020, 16:11 [GMT+7]
    Ngày 11/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tham dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Năm 2019, các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư đạt hiệu quả. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được thực hiện góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan tư pháp. Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định mới hiện hành, chủ động trong việc tự kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện của đất nước, của tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện nghiêm túc các các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản…; tăng cường tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng công tác điều tra truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chú trọng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tham mưu với người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân.
                                                                                        P.V
.