Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Nội chính Trung ương

Thứ Tư, 08/01/2020, 10:57 [GMT+7]
    Ngày 02/01/2020, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký Quyết định số 216-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Nội chính Trung ương thay thế Quyết định số 159-QĐ/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Nội chính Trung ương. 
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Nội chính Trung ương
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Nội chính Trung ương
    Theo đó, Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
 
    Quyết định quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Trung ương.
 
Đặng Phước
.