Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Hà Tĩnh

Chủ Nhật, 12/01/2020, 05:34 [GMT+7]
    Ngày 11/01/2020, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Hà Tĩnh. 
 
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác và các thành viên Đoàn công tác thuộc một số vụ, đơn vị chức năng của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Về phía Tỉnh ủy Hà Tĩnh có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp và đơn vị có liên quan của tỉnh.
Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PCTN, như tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, xác định nhiệm vụ PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan của tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ. 
 
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại buổi làm việc
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và  những nỗ lực, cố gắng của cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra và các cơ quan, đơn vị chức năng khác của địa phương trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ trong thời gian qua, nhất là từ khi Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tố giác, tin báo có liên quan đến tội phạm kinh tế, chức vụ của các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh Hà Tĩnh về cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc
    Báo cáo của Đoàn công tác cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong công tác này của cấp ủy địa phương. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng các sở, ban, ngành địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến sai phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện và kiến nghị cơ quan điều tra, xác minh làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công...; chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác này, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm. Trước mắt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các đoàn kiểm tra, rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoànn công tác số 2 phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác số 2 phát biểu tại buổi làm việc
    Sau Hội nghị, Đoàn công tác số 2 sẽ báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN để tổng hợp tình hình, thống nhất đánh giá và đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành và địa phương trong phạm vi toàn quốc nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN trong thời gian tới.
Tạ Anh Hưng
.