Đà Nẵng: Tiến hành kiểm tra, giám sát lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Hai, 13/01/2020, 15:54 [GMT+7]
    Sáng ngày 10/01/2020, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố và Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP tham dự Hội nghị.
 
    Năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế và kéo giảm; trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Thành ủy, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, công tác quốc phòng địa phương; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đạt hiệu quả cao.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác PCTN được các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc gắn với cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở… Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ và qua giải quyết tố cáo, chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Thanh tra các cấp đã thực hiện 20 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và PCTN tại các đơn vị.
 
    Năm 2020, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an toàn tuyệt đối và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời triển khai tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và PCTN.
 
    Các nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng làm tốt như triển khai có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, cải cách tư pháp, PCTN; các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ quân sự, công tác quốc phòng địa phương, công tác biên phòng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý ngay từ cơ sở những tình huống phức tạp về an ninh trật tự; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác PCTN; các chỉ thị, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về PCTN.
 
    Cùng với đó, thành phố tiếp tục thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nổi cộm, phức tạp, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; triển khai một số đoàn kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN.
 
    Năm 2020, Thành ủy Đà Nẵng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung phối hợp, tăng cường công tác nắm tình hình, có giải pháp phòng ngừa, xử lý các vụ việc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Tiến hành kiểm tra, giám sát lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
                                                                                                   P.V
.