Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

Thứ Sáu, 10/01/2020, 19:25 [GMT+7]
    Chiều 10/01/2020, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Lâm Đồng.
 
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn và các Thành viên Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh và cơ quan liên quan của tỉnh.
 
    Thực hiện Kế hoạch số 222-KH/BCĐTW ngày 26/9/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 223-QĐ/BCĐTW ngày 18/10/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về thành lập các Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng, từ ngày 19/11 đến 12/12/2019, Đoàn công tác số 1 do đồng chí Lê Minh Trí làm trưởng Đoàn đã triển khai nội dung, chương trình làm việc tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, tiến hành kiểm tra tại các cơ quan của tỉnh, gồm: Ban Nội chính tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt.
 
    Theo Báo cáo, Tỉnh ủy Lâm Đồng nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 222-KH/BCĐTW ngày 26/9/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng mục đích, yêu cầu của Kế hoạch; các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra theo Đề cương hướng dẫn, kèm theo đầy đủ biểu mẫu thống kê đúng yêu cầu. 
 
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, ban hành, chủ động kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; qua đó, giúp cấp ủy các cấp từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này tại cơ quan, đơn vị, góp phần chung vào công tác đấu tranh phát hiện, xử lý các vi phạm kinh tế, tham nhũng trên địa bàn tỉnh; xác định việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là khâu quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm; đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và kiến nghị khởi tố; ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN, tội phạm có lồng ghép nội dung, yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Định kỳ, thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy thường xuyên làm việc với các cơ quan tố tụng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, trong đó có nội dung liên quan đến tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị điều tra.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai 04 lượt kiểm tra, giám sát có nội dung về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; luôn quan tâm đến phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác này tại cơ quan, đơn vị mình…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị
    Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa kịp thời nên có trường hợp, các cơ quan tố tụng thực hiện chưa đầy đủ quy định có liên quan, thời gian xử lý, giải quyết còn kéo dài, việc xử lý, giải quyết chưa toàn diện; một số cấp ủy chưa kịp thời, chủ động báo cáo cấp ủy cấp trên cho đường lối xử lý, lúng túng trong xử lý, giải quyết vụ việc, vụ án cụ thể; một số cấp ủy, nhất là cấp huyện chưa thường xuyên, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác ghi nhận sự chuẩn bị đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ là hoạt động quan trọng; phải thực hiện đúng, hiệu quả ngay từ đầu nhằm tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm; Ban Nội chính tỉnh ủy Lâm Đồng thường xuyên nắm tình hình, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời ngay từ đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời, cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục; đồng chí trưởng Đoàn công tác đề nghị, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát huy vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.
 
    Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cảm ơn Đoàn công tác đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ của tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí khẳng định, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận của đồng chí trưởng Đoàn và Thành các viên đoàn công tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cơ quan nội chính tỉnh và cơ quan liên quan khắc phục tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác đã nêu để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đặng Phước
.