Điểm báo tuần số 349 Từ ngày 06-12 đến ngày 11-01 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 13/01/2020, 15:36 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Văn Hóa, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07-12) đồng loạt đưa tin, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW tổ chức họp phiên thứ hai để triển khai công tác tổng kết Nghị quyết số 48 ngày 25/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW và cho rằng, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện cả về nội dung, hình thức và kỹ thuật lập pháp, theo hướng thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch; thể hiện tư duy lập pháp mới trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW có vai trò quan trọng, giúp toàn bộ hệ thống chính trị đánh giá khách quan, toàn diện về quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thời gian qua; đúc kết, làm rõ những thành tựu, kết quả quan trọng đã đạt được; nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc về những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW; chỉ ra những mặt còn bất cập, hạn chế của hệ thống pháp luật nói chung, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nói riêng, làm rõ nguyên nhân của những thành công cũng như những bất cập, hạn chế đó. Từ đó, đề xuất mục tiêu, định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong thời gian tới, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đề xuất ý kiến góp phần hoàn thiện Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Phụ nữ Việt Nam, Tiền Phong, Giao Thông, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ,  Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07-01) cho biết, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Ðảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Năm 2019, ngành nội chính Ðảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngành đã tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp; phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó đã kết thúc chỉ đạo xử lý 17 vụ án, 32 vụ việc. Các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo; xét xử phúc thẩm 15 vụ án/157 bị cáo; nhất là đã đưa ra xét xử sáu vụ án nghiêm trọng, phức tạp... Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh PCTN; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp của Ðảng về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, văn bản; tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu, công khai, minh bạch cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân tích cực đấu tranh PCTN, đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để chống phá Ðảng, Nhà nước. Ngành nội chính Ðảng cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; phải tăng cường phối hợp tham mưu, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, xử lý nghiêm những cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng...
 
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Nội chính Đảng
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Nội chính Đảng
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Công lý, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, bảo vệ pháp luật, Nhà báo và Công luận, Phụ nữ Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07-01) đưa tin, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2020. Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, từ ngày 01/12/2018 đến 30/11/2019, các tòa án đã thụ lý 554.269 vụ việc, đã giải quyết được 494.403 vụ việc (đạt tỷ lệ 89,2%); số vụ việc còn lại hầu hết trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 1,13%, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm 2018, đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và đánh giá cao những thành tích nổi bật của ngành tòa án trong năm 2019. Cơ bản tán thành với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Ðảng, Quốc hội; nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; chăm lo xây dựng Ðảng, đóng góp tích cực vào thành công của đại hội đảng các cấp, xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ. Hơn nữa, cần tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo yêu cầu cải cách tư pháp, tăng cường hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính Phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Giáo dục và Thời đại, Sức khỏe và Đời sống, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (08-01) đồng loạt đăng tải thông cáo Báo chí Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: (1) Kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân, gồm: Ban cán sự đảng (BCSĐ) và đồng chí Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; BCSĐ và đồng chí Bí thư BCSĐ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Đồng Tháp và Bình Phước; Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị; Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy Đà Nẵng. (2) Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy và BCSĐ UBND thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Chủ tịch UBND thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, của BCSĐ UBND thành phố và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, của BCSĐ UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật. (3) Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 41 của UBKT Trung ương. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Mai Văn Tinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đậu Văn Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam; Trần Văn Khâm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Trọng Mừng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Sỹ Hán, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên. Cảnh cáo đối với các đồng chí Văn Trọng Lý, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Tài, nguyên Hàm Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ; Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ. Khiển trách đối với các đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đặng Thúc Kháng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Lê Phú Hưng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam.UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015. (4) Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La bằng hình thức Khiển trách do có người thân vi phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. (5) Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Công lý, Nhà báo và Công luận, Giáo dục và Thời đại, Hà Nội mới, Thanh Niên, An ninh Thủ đô, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (09-01) phản ánh về Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về “Đề án xác định biên chế tối thiểu của Văn phòng Quốc hội; sắp xếp cơ cấu tổ chức Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp”. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết thúc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV vào giữa tháng 12 vừa qua, các cơ quan liên quan đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ sau kỳ họp cũng như những công việc tổng kết, đánh giá cuối năm, đồng thời đã phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị đưa ra báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ kiên quyết hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện chương trình công tác năm 2020, không để bị động…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Văn Hóa, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (09-01) đưa tin, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong “Năm dân vận chính quyền” 2019. Thủ tướng khẳng định, công tác dân vận chính quyền năm 2019 đầy mầu sắc, sáng tạo và thành công, đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trên cả nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của đất nước, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong thời đại bùng nổ thông tin, các thông tin xấu lan tràn và người dân khó tiếp cận thông tin chính thống các hoạt động của Đảng và Nhà nước, công tác dân vận rất quan trọng, Thủ tướng đề nghị, cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng, lĩnh vực rất mới trong công tác dân vận hiện nay; triển khai mạnh mẽ mô hình người dân đánh giá chính quyền trong việc cung cấp dịch vụ công; chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, tạo nền tảng quan trọng cho công tác dân vận. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực kém, vi phạm pháp luật; tăng cường phong cách thuyết phục quần chúng, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật hành chính của các cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tham gia giám sát và quản lý hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường đối thoại hiệu quả giữa các cấp chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp... Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Tài nguyên và Môi trường, Xây Dựng, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (11-01) đưa tin về Hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của đồng chí Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Ðảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của đồng chí đối với Ðảng, Nhà nước; căn cứ Quy định số 102-QÐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải bằng hình thức Cảnh cáo. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Triệu Tài Vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ Quy định số 102-QÐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Tài Vinh bằng hình thức Khiển trách.
 
    Báo  Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Bảo vệ pháp luật, Quân đội nhân dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, VietnamNet, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (11-01) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung công tác kiểm tra chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngoài các nhiệm vụ theo chức năng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiến hành đánh giá, phân tích sâu công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra nguyên nhân của thành công và những hạn chế, tồn tại để phục vụ cho xây dựng văn kiện đại hội. Đối với các văn bản quy định của Đảng về công tác kiểm tra ban hành trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải chủ động, kịp thời nắm lại tình hình, phát hiện những vấn đề chưa phù hợp trong quá trình thực hiện, để ngay sau Đại hội XIII của Đảng trình cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm...
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Công Thương, Nhà báo và Công luận, Hà Nội mới, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07-01) tại Bộ Công thương nói riêng và cả nước nói chung. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại Hải Phòng. Ðoàn công tác do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Công thương. Đoàn công tác do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng để công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Lâm Đồng. Đoàn công tác do đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh để công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ. Thông qua việc đôn đốc, kiểm tra lần này, các Ðoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện, kết quả công tác PCTN, nhất là phát huy ưu điểm, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân. Từ đó, có biện pháp chủ động chấn chỉnh, khắc phục hoặc kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chính phủ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN trong thời gian tới.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Bảo vệ pháp luật, Giáo dục và Thời đại, Khoa học và Đời sống, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài TNVN, TTXVN (07-01) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Hai bị can Trần Công Thiện và Nguyễn Văn Minh là những người chịu trách nhiệm chính để xảy ra vi phạm về hợp tác, chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hơn 32ha với giá 1,29 triệu đồng/m2.
 
    Báo Công an nhân dân, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Giao Thông, Nông nghiệp Việt Nam, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress (08-01) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; Nguyễn Xuân Tứ, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện và Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ - để điều tra về tội danh "Tham ô tài sản". Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai về việc giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Hồng Lam khi còn là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền sai quy định. Nguyễn Đông Dương, đã có hành vi làm trái các quy định nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách; không lập chứng từ thu, chi tạo điều kiện để ông Nguyễn Xuân Tứ chiếm đoạt 524 triệu đồng, tiền ngân sách nhà nước.
 
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Phục nữ Việt Nam, Hà Nội mới, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (11-01) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với: Vũ Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Diễm, đều là nguyên là cán bộ của Bưu điện thị xã Điện Bàn, về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian công tác tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, bị can Ngọc Anh giữ chức kế toán trưởng, bị can Diễm là thủ quỹ đã có hành vi tham ô tài sản của bưu điện. Qua phát hiện, bước đầu, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 60 tỷ đồng.Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (06-01) cho biết, tại cuộc họp với ông Felix Tshisekedi, Tổng thống Congo, ôngJoao Lourenco, Tổng thống Angola kêu gọi sự hỗ trợ từ phía nước bạn để chống tham nhũng hiệu quả hơn, nhất là trong việc thu hồi tài sản. Hành động bao gồm: Bắt giữ và tịch thu tài sản của Isabel dos Santos - con gái cựu Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos, đồng thời là cựu Giám đốc Công ty Dầu khí Nhà nước.Cả 2 Tổng thống đều đồng ý rằng, khoảng thời gian gia hạn 6 tháng đối với việc hồi hương các khoản tiền, được phê chuẩn bởi một đạo luật thông qua ngày 26/6/2018, là một “hành động hào hiệp tuyệt vời”.
 
    Thông tấn xã Việt Nam (09-11) đưa tin, Chính phủ tạm quyền Bolivia cho biết cơ quan chức năng nước này sẽ tiến hành điều tra đối với gần 600 quan chức trong chính quyền của cựu Tổng thống Evo Morales vì nghi ngờ phạm tội tham nhũng. Trong số các quan chức bị điều tra có cả cựu Tổng thống Morales, cựu Phó Tổng thống Alvaro Garcia, tất cả các bộ trưởng, thứ trưởng và các nhân vật thân cận của chính phủ trong các cơ quan công quyền. Một số bộ ngành và công ty nhà nước cũng bị cáo buộc dính líu tới các hoạt động tham nhũng gồm Công ty viễn thông quốc gia, tập đoàn dầu khí YPFB, Bộ Khoáng sản, Bộ Y tế, Văn phòng Tổng thống.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Thông cáo Báo chí Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
    - Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Ðảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
 
    - Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
 
    - Bắt tạm giam Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
 
    - Khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.