Đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước tại địa phương

Thứ Ba, 08/10/2019, 06:29 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Tọa đàm khảo sát đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước. 
 
    Nội dung của Tọa đàm tập trung vào 5 nhóm vấn đề thanh kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với doanh nghiệp Nhà nước gồm: Nguy cơ, thực trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong doanh nghiệp Nhà nước tại địa phương; thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước tại địa phương; thực trạng phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực đối với doanh nghiệp Nhà nước tại địa phương; đề xuất các giải pháp, kiến nghị cần có để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp Nhà nước. 
 
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm
    Trong 5 nhóm, có nhóm phòng ngừa và phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực được xem là quan trọng, các đại biểu làm rõ vai trò của công tác thanh kiểm tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm; chỉ ra được ưu khuyết điểm, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong hoạt động.
 
    Phát biểu tham luận, lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan đề nghị các cơ quan quản lý cần tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định; thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra lại khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Tổ chức bộ máy giám sát cần đảm bảo bảo chặt chẽ, các bộ, ngành và địa phương phải có đầu mối thống nhất, không chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra. 
 
    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Nhà nước cần thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của ban kiểm soát và tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá đúng, chính xác, khách quan hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh…
 
    Các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Tọa đàm là cơ sở quan trọng để ban soạn thảo, tổ biên tập nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án của Chính phủ về nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước.
                                                                                 Hương Giang
.