Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Ba, 08/10/2019, 15:35 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tổ chức Hội nghị tổng kết. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
 
    Theo dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã phản ánh toàn diện, chi tiết trên các khía cạnh cụ thể kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị trên thực tế từ công tác phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị tại các bộ, ngành, địa phương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo đó, có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cấp ủy và chính quyền trên tinh thần xác định rõ hơn công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; chính sách của công tác phổ biến giáo dục pháp luật được hoàn thiện, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ. Bên cạnh đó, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác này được từng bước cải thiện. Qua theo dõi, số lượng báo cáo viên Trung ương trong thời gian 15 năm đã tăng 8,3 lần; số lượng tuyên truyền viên cấp xã tăng 1,65 lần.
 
    Đáng chú ý, nội dung, hình thức, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn; việc bảo đảm các nguồn lực cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là việc huy động các nguồn lực trong xã hội đã được quan tâm, chú trọng...
 
    Qua tổng kết cũng đã nhận diện rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của việc triển khai thực hiện Chỉ thị trong thời gian qua, trong đó nổi bật là tồn tại, khó khăn đến từ nhận thức của các cấp ủy đảng; cơ chế phối hợp trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; sự thiếu khả thi trong các quy định pháp luật liên quan; cách thức triển khai chưa hiệu quả; nguồn nhân lực, các điều kiện bảo đảm triển khai còn hạn chế.
 
    Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao Bộ Tư pháp trong công tác chuẩn bị, tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW bám sát theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16-5-2019 của Ban Chỉ đạo. Đến nay, về cơ bản các hoạt động đã và đang được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, huy động được sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương trong tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị một cách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
 
    Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, muốn có Chỉ thị mới về công tác này phải phân tích, xem xét kỹ bối cảnh tình hình và yêu cầu mới của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hiện nay như thế nào khi tình hình kinh tế - xã hội đất nước phát triển mạnh mẽ, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, ngày càng có nhiều hình thức truyền thông đa phương tiện mới đang được áp dụng, công nghệ thông tin ngày càng hiện đại hỗ trợ cho truyền thông cũng như mặt trái của vấn đề này…
 
    Vì thế, việc tuyên truyền cần sử dụng các công cụ phương tiện của Nhà nước và xã hội, với lực lượng nòng cốt là ngành tư pháp, từ đó có các biện pháp tuyên truyền và phổ biến thực sự hiệu quả, phong phú, hiện đại sao cho đúng trọng tâm, trọng điểm, địa bàn, đối tượng gắn với giáo dục đào tạo cùng sự tham gia của thành phần với kế hoạch cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực như Toà án, Kiểm sát, Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư, các đoàn thể chính trị - xã hội để nhân dân nhận thức rõ hơn trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, bác bỏ các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phù hợp với lòng dân để ban hành chính sách, pháp luật.
                                                                                                Lê Sơn
.