Quảng Ngãi: Kết quả bí thư cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân trong 9 tháng đầu năm 2019.

Thứ Bảy, 05/10/2019, 07:36 [GMT+7]
    Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi Quyết định số 1575-QĐ/TU ngày 10-6-2019, quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân; ban hành nội quy Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân.
 
    Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy và bí thư các huyện ủy, thành ủy căn cứ Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân để ban hành quy chế của cấp mình cho phù hợp và tổ chức thực hiện; bảo đảm việc tiếp dân định kỳ ít nhất 01 ngày trong tháng đối với bí thư cấp ủy cấp huyện; 02 ngày trong tháng đối với bí thư cấp ủy cấp xã; tiếp dân đột xuất, đối thoại trực tiếp với dân ít nhất 01 lần trong quý đối với bí thư cấp ủy cấp huyện và bí thư cấp ủy cấp xã vùng đồng bằng và huyện đảo Lý Sơn; 01 lần trong 6 tháng đối với bí thư cấp ủy cấp xã vùng miền núi. Đến nay 14/14 ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã ban hành quy chế của cấp mình và tổ chức thực hiện; 56/184 cấp ủy cấp xã đã ban hành quy chế để tổ chức thực hiện; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bí thư cấp ủy cấp xã còn lại sớm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW.
 
Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi tiếp dân tháng 8-2019
Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi tiếp dân tháng 8-2019
    Kết quả bí thư cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiếp dân định kỳ, đối thoại trực tiếp với dân tổng cộng 141 cuộc. Cụ thể: Bí thư tỉnh ủy đã tổ chức 03 cuộc tiếp dân định kỳ, đối thoại trực tiếp với dân vào các tháng 7, 8, 9; trong đó, tổ chức tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ tại xã Phổ Thạnh liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ. Bí thư cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp nhận 539 vụ việc người dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, số vụ việc tiếp nhận để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền là 210 vụ việc, đã giải quyết xong 108 vụ việc, đang giải quyết 102 vụ việc, không có vụ việc chậm giải quyết, để kéo dài; số vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết là 329 vụ việc, đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền, cấp dưới giải quyết 147 vụ việc, hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 15 vụ việc; lưu, theo dõi 167 vụ việc. Trong kỳ, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
 
    Thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trước Nhân dân, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân; tuyệt đối không để đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của dân tồn đọng, kéo dài; đặc biệt, khi xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, cấp uỷ, chính quyền tập trung đề cao trách nhiệm, sâu sát, chỉ đạo cụ thể, trực tiếp đối thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. 
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Ngãi)
.