Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Thứ Ba, 11/07/2023, 20:38 [GMT+7]
    Chiều 11/7/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo và Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị; Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
    Tham dự Cuộc họp có các đồng chí Thành viên Tổ Biên tập thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ.
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
        Theo đánh giá tại Cuộc họp, thời gian qua, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, ban hành nhiều văn bản, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng, pháp luật về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn; đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập tiến hành kê khai, tổ chức công khai, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo quy định. Các cấp ủy đều xác định công tác kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, bảo đảm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW và các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực…
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị phát biểu
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị phát biểu
    Tại Cuộc họp, trên cơ sở kết quả tổng kết của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và kết quả khảo sát, nắm tình hình của 03 đoàn công tác trực tiếp tại các địa phương, cơ quan Trung ương, các ý kiến phát biểu tập trung đánh giá kết quả, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đưa ra những kiến nghị, đề xuất để Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến đối với kết quả tổng kết việc thực hiện Chỉ thị và những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.
 
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị phát biểu
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị phát biểu
    Sau khi nghe dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và các ý kiến phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị ghi nhận Tổ Biên tập đã chuẩn bị dự thảo báo cáo công phu, đầy đủ; đánh giá cao các ý kiến phát biểu thiết thực, xây dựng, chất lượng của Thường trực Ban Chỉ đạo và Thành viên Tổ Biên tập. Đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị yêu cầu Tổ Biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị theo đúng thời gian đề ra.
Đặng Phước
.