Ban Nội chính Trung ương: Tham gia khóa đào tạo trực tuyến của Học viện Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật Trung Quốc về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 05/07/2023, 09:27 [GMT+7]
    Từ ngày 26/6/2023 đến 03/7/2023, các cán bộ thuộc Ban Nội chính Trung ương đại diện các Vụ: Pháp luật, Nghiên cứu tổng hợp, Cơ quan nội chính, Cải cách tư pháp, Địa phương III và Cải cách tư pháp đã tham gia khóa đào tạo trực tuyến về phòng, chống tham nhũng cho các nước đang phát triển do Học Viện Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật Trung Quốc tổ chức.
 
Toàn cảnh lớp học tại Ban Nội chính Trung ương
Toàn cảnh lớp học tại Ban Nội chính Trung ương
    Các học viên tham gia khóa học đã được tiếp thu các nội dung về lý luận và thực tiễn hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lãnh đạo công cuộc phòng, chống tham nhũng, với các chuyên đề về: Hệ thống chính trị; các điều kiện cơ bản của Trung Quốc; những thành tựu trong việc nâng cao đạo đức trong Đảng, xây dựng sự liêm chính và chống tham nhũng; hệ thống cơ quan kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Trung Quốc; các quy định về chống tham nhũng ở Trung Quốc; hợp tác quốc tế chống tham nhũng; dẫn độ và thu hồi tài sản của Trung Quốc. Khóa học thu hút sự tham gia của học viên là cán bộ các cơ quan liên quan đến phòng, chống tham nhũng từ nhiều quốc gia đang phát triển như Campuchia, Thái Lan, Pakistan, Peru, Ethiopia…; 
 
    Cùng với đó, Ban tổ chức lớp học cũng đã tổ chức các buổi thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước tham gia khóa đào tạo. Qua đó, các học viên đã trao đổi về các chủ đề của khóa học; đồng thời, giới thiệu, chia sẻ tổng quan về hệ thống cơ quan phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian qua; trao đổi về hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng…
 
    Khóa học có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc và các nước cho cán bộ Ban Nội chính Trung ương, qua đó áp dụng vào thực tiễn công tác trong thời gian tới.
Nguyễn Minh Trang
(Ban Nội chính Trung ương)
.