Tiến hành kiểm tra 19.491 tổ chức đảng và 100.117 đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Ba, 11/07/2023, 17:19 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.
 
    Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 19.491 tổ chức đảng và 100.117 đảng viên, có 23.899 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 115 tổ chức và 795 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và 3.057 đảng viên, có 1.625 cấp ủy viên các cấp; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, kết luận đối với 16 tổ chức đảng và 29 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật.
 
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
    Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng và 7.056 đảng viên, có 1.379 cấp ủy viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 1 đồng chí; Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên.
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và 2.894 đảng viên, có 889 cấp ủy viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 80 tổ chức đảng và 2.869 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Một số Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy làm tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm như Nghệ An, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên.
 
    Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng, đồng thời chỉ đạo 66 cấp ủy, tổ chức đảng (15 ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, 33 Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh và 18 ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc Trung ương). Nội dung kiểm tra tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực, những nơi có vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận quan tâm, dễ nảy sinh tiêu cực; có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác cán bộ, quy chế làm việc, việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và quy định những điều đảng viên không được làm; các lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng, quản lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp, y tế, giáo dục, sử dụng đất đai, tài nguyên; công tác xét xử, thi hành án dân sự; huy động, sử dụng các nguồn vốn; thực hiện các dự án đầu tư (tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan các dự án/gói thầu do Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện).
 
    Cấp ủy các cấp tăng cường công tác giám sát, với tổng số 12.437 tổ chức đảng và 44.737 đảng viên, có 14.215 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 8.947 tổ chức đảng và 12.002 đảng viên, có 8.033 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.
Văn Dũng
.