Hội thảo "Nghiên cứu so sánh pháp luật về bảo đảm liêm chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam"

Thứ Ba, 04/07/2023, 13:28 [GMT+7]
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo
Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái Đoàn EU tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái Đoàn EU tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SB Law trinh bày Báo cáo Nghiên cứu so sánh pháp luật về bảo đảm liêm chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SB Law trinh bày Báo cáo Nghiên cứu so sánh pháp luật về bảo đảm liêm chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Công Hồng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
Đồng chí Nguyễn Công Hồng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
GS. TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội
GS. TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội
Đồng chí Trần Quốc Việt, Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Trần Quốc Việt, Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Đồng chí Phạm Thị Trang, Trưởng Khoa pháp luật quốc tế, Trường Đại học Kiểm sát
Đồng chí Phạm Thị Trang, Trưởng Khoa pháp luật quốc tế, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
PGS. TS. Vũ Công Giao, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Vũ Công Giao, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS Trần Văn Luyện, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
PGS. TS Trần Văn Luyện, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
Đồng chí Trần Thu Hà, Vụ pháp chế và quản lý khoa học, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Trần Thu Hà, Vụ pháp chế và quản lý khoa học, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Lê Văn Lân, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Lê Văn Lân, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Đặng Phước

.