Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ Năm, 13/07/2023, 14:21 [GMT+7]
    Sáng 13/7/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, nên các nhiệm vụ được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, nổi bật là: Tham mưu tổ chức Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu ban hành 55 văn bản đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo sau các Phiên họp, Cuộc họp; ban hành 01 báo cáo và 37 văn bản đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo về việc tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các địa phương; bám sát vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng tiến độ chỉ đạo theo đúng kế hoạch, yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tích cực triển khai xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; chủ trì biên tập, xuất bản, tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phối hợp xây dựng tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi của Cuốn sách; công tác đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị được duy trì nền nếp; công tác cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ được triển khai bài bản, đúng quy định; bảo đảm công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
    Tập trung nghiên cứu, xây dựng 05 Đề án lớn, gồm: (1) Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; (2) Sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; (3) Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vị trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; (4) Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”; (5) Đề án “Giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; tập trung hoàn thiện, trình Thường trực Ban Bí thư dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; xây dựng Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay…
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
    Ban đã nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với hơn 40 đề án, văn bản quan trọng liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là tham gia ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lện năm 2024; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; các dự án luật, văn bản, đề án theo đề nghị của các bộ, ngành Trung ương; tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, thăng quân hàm với 59 sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đối với 90 nhân sự của 36 tỉnh, thành phố và 318 nhân sự của 32 cơ quan, tổ chức ở Trung ương; hiệp y khen thưởng đối với Tỉnh ủy Quảng Bình và 10 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy…
 
    Công tác thông tin tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được thực hiện nền nếp, hiệu quả, nổi bật là tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; phối hợp sản xuất, phát sóng phóng sự giới thiệu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; xây dựng phim tài liệu về kết quả 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; thường xuyên tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phát hành 05 số Tạp chí, 35 số Điểm báo, xuất bản 667 tin, bài, ảnh, video trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022
    Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ thêm những kết quả đạt được, nêu nên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa và hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của Ban đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023; trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí trong thời gian qua.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu: (1) Khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ tốt phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ơng và các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trong năm 2023; cụ thể hơn, kịp thời hơn trong tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các Thông báo, Kết luận của hai Ban Chỉ đạo; (2) Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan liên quan, hoàn thiện trình ký ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đẩy nhanh tiến độ xây dụng các Đề án theo chương trình công tác, nhất là các Đề án theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023; (3) Bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc; chủ động nghiên cứu tham mưu sâu hơn nữa đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (4) Tập trung nâng cao hiệu quả công tác giao ban nội chính; nhạy bén, sâu sát, chủ động hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; (5) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương; (6) Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến về các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; nhất là tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi); (7) Tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2023 của Ban Nội chính Trung ương còn rất lớn, do đó, cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cần nêu cao trách nhiệm, nỗ lực cố gắng cao hơn, đoàn kết, cộng sự, phối hợp tốt hơn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
 
    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.
Đặng Phước - Anh Hưng
.