Nghệ An: Tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ Năm, 13/07/2023, 07:25 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 5430/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nhiệm vụ nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương liên quan đến công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế có liên quan trên địa bàn tỉnh; các kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoái, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy quý I/2023 điểm cầu tỉnh Nghệ An
Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy quý I/2023 điểm cầu tỉnh Nghệ An
    Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cần chủ động kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trái pháp luật nhằm tẩu tán tài sản, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập, tài khoản theo yêu cầu của cơ quan ủy ban kiểm tra, thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan tố tụng hình sự.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, tích cực thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra; khi kết luận thanh tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kịp thời cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Kiểm toán Nhà nước... để phục vụ giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội đối với tội phạm tham nhũng, kinh tế đặc biệt phát hiện sớm các hành vi tham nhũng tiêu cực; tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tin tố giác đối với loại tội này. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án về tham nhũng, kinh tế; áp dụng các biện pháp xác minh, thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và các biện pháp khác ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra vụ án hình sự nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, che dấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế; tích cực vận động, thuyết phục, yêu cầu bị can khắc phục ngay hậu quả thiệt hại để được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
                                                                              Quỳnh Trang
.