Hà Giang: Sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Tư, 12/07/2023, 20:04 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; theo đó, tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định; các cơ quan trong khối nội chính đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, tà đạo, đạo lạ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, 02 Ban Chỉ đạo ban hành 41 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trực tiếp ban hành 141 văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ; giúp 02 Ban Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các nội dung cho Phiên họp, cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; đề xuất đưa 02 vụ việc, 01 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và đưa 02 vụ án ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tham mưu triển khai ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan tư pháp, các huyện ủy, thành ủy.
 
    Các cơ quan tư pháp đã chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đạt được một số kết quả quan trọng như: Ngành Công an đã tiếp nhận mới 298 tin và đã giải quyết 293 tin tố giác, tin báo về tội phạm, đạt 87,7% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 197 vụ/402 bị can, đã giải quyết 181 vụ/365 bị can, đạt 92,3% chỉ tiêu kế hoạch giao; Toà án nhân nhân hai cấp đã giải quyết, xét xử 756/1.099 vụ; Cơ quan Thi hành án Dân sự hai cấp đã thi hành xong 1.097 việc/34.816.615.000 đồng, đạt tỷ lệ 73,38% về việc và 32,89% về tiền.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đã quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đã tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; các cấp ủy, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 940 lớp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 48.109 lượt người tham gia; các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 120 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; thanh tra, kiểm tra 11 cuộc về việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng sang Cơ quan Điều tra để điều tra theo quy định; khởi tố mới 01 vụ/07 bị can; truy tố 04 vụ/12 bị can; đã xét xử 05 vụ/13 bị cáo. 
 
    Công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư, chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp đã được quan tâm, chú trọng và giải quyết kịp thời, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được nâng lên, nhiều vụ việc đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Một số cấp ủy, tổ chức đảng đã làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư, thường xuyên rà soát, đôn đốc, báo cáo kết quả giải quyết theo đúng quy định, tạo thuận lợi cho cấp ủy cấp trên theo dõi kết quả thực hiện. Một số đơn vị làm tốt công tác này như: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 09 văn bản chỉ đạo, đã giải quyết xong 06/09 vụ; huyện Vị Xuyên 08/09 vụ; huyện Bắc Quang 05/08 vụ; Công an tỉnh 03/06 vụ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 02/02 vụ; thành phố Hà Giang 03/05 vụ; huyện Quang Bình 03/04; huyện Xín Mần 02/02 vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo 02/02 vụ.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao; tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật vẫn xảy ra; việc tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị và qua công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế; số vụ tham nhũng được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo còn ít; việc giải quyết một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn kéo dài; sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra chưa chặt chẽ và thường xuyên, việc cung cấp thông tin sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa thực hiện tốt theo quy chế phối hợp, dẫn đến việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa kịp thời…
Giàng Lý
.