Một số kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam

Thứ Ba, 06/06/2023, 17:05 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng tới năm 2030 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, huyện Nam Giang; Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì buổi tiếp công dân (tháng 5/2023)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì buổi tiếp công dân (tháng 5/2023)
    Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 146a-TB/BNCTW và số 154-TB/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo quy định tiêu chí, quy trình lựa chọn các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo xử lý và thực hiện thông tin, báo cáo các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh; dự thảo quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực; sửa đổi quy chế làm việc, quyết định phân công các thành viên Ban Chỉ đạo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực theo quy định của pháp luật; tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang.
Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023; ban hành báo cáo kết quả tiếp công dân gửi Thường trực Tỉnh ủy và đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản chỉ đạo nội dung tiếp công dân; hoàn thành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những đơn, thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi tiếp công dân định kỳ đối với Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn, đồng chí Bí thư Thị ủy, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn; Ban Thường vụ huyện ủy Quế Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn.
 
    Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực huyện Nam Trà My; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 tại các huyện Thăng Bình và Nông Sơn.
Tuệ Minh
.