Quảng Bình: Kỷ niệm 10 năm Ngày tái thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 02/06/2023, 22:25 [GMT+7]
    Sáng 02/6/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày tái thành lập (05/6/2013-05/6/2023). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tại Lễ kỷ niệm
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tại Lễ kỷ niệm
    Ngày 5/6/2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập Theo Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua 10 năm tái thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy  mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã đoàn kết, gắn bó, xây dựng đội ngũ “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”, triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vai trò, vị thế của Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng được nâng cao, khẳng định chủ trương tái thành lập Ban là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn địa phương.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình
    Có thể nói, trong 10 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy  Quảng Bình đã đạt nhiều thành tích trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang các cấp bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp... Các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn  xã hội, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
    Tại Lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy, đã ôn lại chặng đường 10 năm tái thành lập và tự hào với những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua... nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật của ngành Nội chính Đảng nói chung, Ban Nội chính Tỉnh ủy nói riêng trong 10 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tích Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã đạt được rất đáng trân trọng, để lại những dấu ấn tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị thế của mình, góp phần quan trọng trong việc giữ vững quốc phòng - an ninh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
 
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng tặng các đồng chí có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Nội chính Đảng
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng tặng các đồng chí có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Nội chính Đảng
    Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm ngành Nội chính Đảng và Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và sự tin cậy của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. 
 
    Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ban Nội chính Tỉnh ủy thời gian qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình; Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng tặng 17 đồng chí vì đã có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính Đảng. 
Võ Bá Phong
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.