Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2022 thành phố Hải Phòng

Thứ Hai, 19/12/2022, 19:14 [GMT+7]
    Sáng ngày 19/12/2022, Ban Nội chính Thành ủy Hải phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các cơ quan khối Nội chính Thành phố và đại diện Thường trực các quận ủy, huyện ủy thuộc Thành ủy Hải Phòng.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, được giao thêm nhiệm vụ mới, phức tạp, song Ban Nội chính Thành ủy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và sự lãnh đạo của Thành Thành ủy Hải Phòng để chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị  - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai 11 văn bản cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chủ động tham mưu chỉ đạo xử lý và theo dõi, đôn đốc việc chỉ đạo xử lý đối với 29 vụ án, vụ việc, vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp về liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trên vùng biển, tôn giáo, nông thôn…; đã ban hành 16 văn bản hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết  các vụ việc phức tạp nảy sinh tại cơ sở. Thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đã phát hiện và tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý 11 vụ án, vụ việc tham nhũng, 18 vụ việc, vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

    Tham mưu chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn có nhiều dư luận bức xúc, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Năm 2022, Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và chủ trì triển khai thực hiện 05 quyết định kiểm tra, giám sát; tiến hành khảo sát, giám sát về tình hình, công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong khai thác cát trên địa bàn.

 
    Chủ động, khẩn trương tham mưu thành lập, triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố theo chủ trương của Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII, Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư và có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Cùng với tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác, quyết định phân công nhiệm vụ; Ban Nội chính Thành ủy đã tích cực nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành một số quy định, quy chế tạo cơ sở cho hoạt động của Ban Chỉ đạo đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao, như: Quy định về xử lý đơn thư gửi đến Ban Chỉ đạo; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát; Quy định về chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo. Tham mưu đưa 12 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
    Cùng với đó, Ban Nội chính Thành ủy đã quan tâm làm tốt công tác tham mưu, giúp đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân; xử lý đơn thư. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố trong tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện các mặt công tác công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả toàn diện trong công tác nội chính năm 2022 của Thành phố Hải Phòng. Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, cụ thể đối với Ban Nội chính Thành ủy nói riêng và công tác nội chính nói chung. 
 
    Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; sớm xây dựng, ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan.
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao mà đến nay chưa giải quyết xong; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, quận, huyện của Thành phố đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng bày tỏ sự đồng tình đối với nội dung báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. 
 
    Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những kết quả đạt được; không ngừng học tập nâng cao trình độ, bám sát thực tiễn; tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương để nâng cao hiệu quả hoạt động; nhất là tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện Chương trình công tác năm 2023. Đồng thời, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất; trong đó đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ tham mưu triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng, đảm bảo nền nếp, bài bản, đúng vai, thuộc bài. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tham mưu, triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn. 
                                                                                   P.V
.