Một số hình ảnh Đội phòng cháy, chữa cháy của Ban Nội chính Trung ương thực hành chữa cháy

Thứ Sáu, 25/11/2022, 17:00 [GMT+7]
Đại úy Phạm Huy Toàn, Trường Đại học phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an hướng dẫn phần thực hành
Đại úy Phạm Huy Toàn, Trường Đại học phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an hướng dẫn phần thực hành

Một số hình ảnh Đội phòng cháy, chữa cháy của Ban Nội chính Trung ương thực hành chữa cháy

Đại úy Phạm Huy Toàn, Trường Đại học phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an truyền đạt phần lý thuyết tại buổi tập huấn
Đại úy Phạm Huy Toàn, Trường Đại học phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an truyền đạt phần lý thuyết tại buổi tập huấn

 Đặng Phước

.