Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp các Ban Nội chính tỉnh ủy cụm số 1 năm 2022

Thứ Sáu, 09/12/2022, 15:03 [GMT+7]
    Ngày 9/12/2022, tại Lai Châu, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp các Ban Nội chính tỉnh ủy cụm số 1 năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức của 14 Ban Nội chính các tỉnh ủy, gồm: Lai Châu, Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên và Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu An, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu trình bày Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy Cụm số 1 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, năm 2022, các Ban Nội chính tỉnh ủy thuộc Cụm số 1 đã tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, nhất là đã tham mưu cấp ủy phổ biến, quán triệt, triển khai và ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, PCTN, TC, CCTP; kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt là hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN, TC của 14 tỉnh bước đầu đạt được kết quả quan trọng, tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ theo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022; đã phát hiện, tham mưu xử lý 58 vụ án, vụ việc tham nhũng và 31 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn.
 
    Tuy nhiên, công tác theo dõi, nắm tình hình tại một số địa bàn có việc chưa kịp thời. Một số văn bản tham mưu cho cấp ủy chất lượng còn hạn chế. Công tác phát hiện, xử lý, tham mưu, xử lý một số vụ việc, vụ án ở một số địa phương còn hạn chế. Việc rà soát các kết luận thanh tra kinh tế- xã hội có nơi hiệu quả chưa cao.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, thảo luận và đề xuất, góp ý một số giải pháp để khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó nhấn mạnh một số kinh nghiệm như: Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy; chủ động nghiên cứu, nắm chắc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; phân công cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, có kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nội chính Đảng, PCTN, TC; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm chắc, dự báo chính xác, kịp thời tình hình an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn nhằm tham mưu kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những yếu tố có nguy cơ gây mất ổn định, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo...
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động của các Ban Nội chính tỉnh ủy Cụm số 1, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung cần chú ý trong công tác tham mưu cho cấp ủy địa phương về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP năm 2023 như sau:
 
    Một là, các Ban Nội chính tỉnh ủy cần thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương để tham mưu tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính, PCTN, TC, nhất là tập trung tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới...
 
    Hai là, chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực có nhiều dư luận tham nhũng, tiêu cực như lĩnh vực y tế, quản lý sử dụng đất đai, mua bán chuyển nhượng tài sản công...
 
    Ba là, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo là "tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử".
 
    Bốn là, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...không để hình thành "điểm nóng", bị động, bất ngờ...
 
    Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư; việc tham mưu giúp đồng chí Bí thư tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân, đối thoại với công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị...
Nguyễn Phương Thảo
(Ban Nội chính Trung ương)
.