Hà Nội: Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại quận Hà Đông

Thứ Ba, 20/12/2022, 06:12 [GMT+7]
    Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả việc tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” tại quận Hà Đông. Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Quận ủy Hà Đông đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là đã quán triệt, triển khai việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU đến các cấp ủy, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Quận đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. 
 
    Theo đó, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa được quan tâm thực hiện, nhất là công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Hoạt động của các cơ quan khối Nội chính trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chiều sâu, hiệu quả, đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, ngừa tham nhũng và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận.
 
    Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban nhân dân quận đã 17 lần rà soát và ban hành thông báo công khai thủ tục hành chính, số thủ tục hành chính rút ngắn thời gian thực hiện 248 thủ tục (tỷ lệ 89,2%). Trong năm 2021-2022, Quận ủy đã thực hiện quy trình chuyển đổi vị trí công tác đối với 24 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Ủy ban nhân dân quận đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 27 công chức, viên chức (10 kế toán là viên chức kế toán thuộc các trường trung học cơ sở; 7 kế toán và 10 công chức địa chính - xây dựng các phường); luân chuyển đơn vị công tác đối với 3 lãnh đạo phòng chuyên môn và 10 lãnh đạo quản lý các trường mầm non công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận do đã giữ chức vụ tại đơn vị từ 8 năm trở lên.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông đã đoàn kết, chủ động, triển khai nghiêm túc, kịp thời Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy, trong đó đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công, phân nhiệm rõ từng nhiệm vụ với từng tập thể, cá nhân liên quan. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông cần rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu, tăng cường quán triệt, phổ biến chương trình, thể hiện sự đổi mới, quyết liệt bằng những kết quả, số liệu cụ thể. Trong đó, cần chú trọng thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU gắn với quản lý đất đai, trật tự đô thị, quy hoạch, giao thông, môi trường… nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. 
                                                                                      Văn Hiếu
.