Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Thứ Ba, 13/12/2022, 19:10 [GMT+7]
    Ngày 13/11/2022, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thăm và làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
 
    Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Ngọc Trân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo khái quát về tổ chức bộ máy và một số kết quả nổi bật năm 2022. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo đó, năm 2022, được sự quan tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kiện toàn tổ chức, bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có 18 cán bộ, công chức; trong đó, 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng Ban, 03 phòng nghiệp vụ. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tham mưu thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ tổ chức các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo theo đúng quy định... 
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh với cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh với cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và đạt được kết quả công tác năm 2022.
 
    Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa  Thiên Huế thời gian qua; đồng thời trao đổi, hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đặc biệt là kinh nghiệm trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. 
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh; thực hiện tốt Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, góp phần tích cực vào công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
                                                                                     P.V
.