Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Nội chính Trung ương

Thứ Năm, 15/12/2022, 08:45 [GMT+7]
Quang cảnh Lễ ký
Quang cảnh Lễ ký
Đồng chí  Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Lễ ký
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Lễ ký
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký quy chế phối hợp công tác
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký quy chế phối hợp công tác
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký quy chế phối hợp công tác
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký quy chế phối hợp công tác
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi Lễ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi Lễ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc với các đại biểu dự buổi Lễ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc với các đại biểu dự buổi Lễ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc với các đại biểu dự buổi Lễ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc với các đại biểu dự buổi Lễ

 Đặng Phước

.