Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Ban Nội chính Trung ương

Thứ Hai, 12/12/2022, 17:01 [GMT+7]
    Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 547-QĐ/BNCTW ngày 09/12/2022 của Ban Nội chính Trung ương. Ban Nội chính Trung ương có thông báo kết quả phê duyệt kiểm tra hồ sơ dự tuyển công chức năm 2022 (đợt 2).
Ban Nội chính Trung ương
 
.