Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Liệt sỹ và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Thứ Hai, 19/12/2022, 16:22 [GMT+7]
Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ
Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên dâng hương tại Đền thờ
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dâng hương
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Điện Biên dâng hương
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 Điện Biên Phủ
Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 Điện Biên Phủ
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Điện Biên Phủ
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, Điện Biên Phủ
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thắp hương các anh hùng liệt sí
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thắp hương các anh hùng liệt sỹ
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thắp hương các anh hùng liệt sĩ
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thắp hương các anh hùng liệt sỹ
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi cảm tưởng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi cảm tưởng 

 Đặng Phước

.