Thành phố Hồ Chí Minh: Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 20/12/2022, 07:01 [GMT+7]
    Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; là trách nhiệm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và quyết liệt chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ủy ban nhân dân Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên nhiều lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố bám sát và triển khai phù hợp với tình hình địa phương.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh
Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc, kịp thời theo các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
    Cùng với đó, công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Trong hơn hơn 9 tháng năm 2022, các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức hơn 1.200 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 72.000 lượt người tham dự, phát hành hơn 128.000 tài liệu, cẩm nang liên quan các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm được chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Việc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động cũng được Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập, công tác chuyển đổi vị trí công tác và công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý đã mang lại hiệu quả tích cực. Theo đó, đã phê duyệt 46 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và công bố danh mục thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành. Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động đối với 821 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện việc công khai, minh bạch trong các hoạt động theo quy định, hình thức công khai linh hoạt phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Có 136 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đều thực hiện việc công khai, minh bạch trong các hoạt động theo quy định, hình thức công khai linh hoạt phù hợp với đặc điểm hoạt động của tổ chức, đơn vị. Qua kiểm tra phát hiện có 12 người/7 vụ vi phạm.
 
    Năm 2022, phát hiện 19 vụ/21 người có dấu hiệu tham nhũng. Trong đó, trong việc xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán cũng có một số vụ việc điển hình như: Tiếp tục xử lý kỷ luật 3 trường hợp sai phạm vụ việc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (chuyển xử lý hình sự); một trường hợp sai phạm trong công tác tài chính tại Phòng PV05 (chuyển xử lý hình sự)… Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện hơn 8,7 tỷ đồng; tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đối với tổng số vụ án thụ lý điều tra trong kỳ là 1.287 tỷ đồng (trong đó đối với các vụ án khởi tố mới trong kỳ là 17,17 tỷ đồng). Còn theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng số tiền, tài sản tham nhũng phải thu hồi là hơn 14.477 tỷ đồng (mới trong kỳ là 8.784 tỷ đồng).
Thăng Quyết
.