Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Quốc hội ký Quy chế phối hợp công tác

Thứ Tư, 14/12/2022, 22:43 [GMT+7]
    Chiều 14/12/2022, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác. Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Lễ ký. 
 
    Tham dự Lễ ký, về phía Đảng đoàn Quốc hội có: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn; Trợ lý, thư ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các vụ thuộc Văn phòng Quốc hội. Về phía Ban Nội chính Trung ương có: Các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trợ lý Trưởng Ban; Thư ký các Phó trưởng Ban; Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Thành viên Tổ biên tập xây dựng Quy chế của hai cơ quan.
 
Quang cảnh Lễ ký
Quang cảnh Lễ ký
    Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ký Quy chế phối hợp trong công tác. 
 
    Theo nội dung Quy chế, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp trong các mặt công tác: Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thể chế hoá các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp thành pháp luật; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực nêu trên. Tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; về công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Hai bên trao đổi, thông tin về những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để đề xuất hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành; phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Phối hợp thực hiện công tác cán bộ theo quy định của Đảng. Phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội ký Quy chế phối hợp
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ký Quy chế phối hợp
    Phát biểu tại Lễ ký, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương đã không ngừng được tăng cường, góp phần quan trọng trong công tác tham mưu của hai cơ quan giúp Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về các lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, cụ thể là: Hai cơ quan đã phối hợp nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Đề án “Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”; Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp để phòng, chống tiêu cực; Rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; Rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán…; Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, Luật Đất đai và các dự án luật liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nội chính và cải cách tư pháp v.v…
 
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ ký
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ ký
    Để tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cơ quan hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương là hết sức cần thiết. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Ban soạn thảo, Tổ biên tập, nhất là các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Ủy ban Tư pháp đã tích cực, chủ động trong việc xây dựng nội dung cụ thể của Quy chế phối hợp và phối hợp tổ chức Lế ký kết ngày hôm nay. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan ngày càng bền chặt và hiệu quả; chất lượng công tác tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương sẽ ngày càng được nâng cao. Hằng năm, hai bên sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá công tác phối hợp và bàn các giải pháp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong những năm tiếp theo.
Đặng Phước - Anh Hưng
.