Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chủ trương, định hướng về công tác nội chính

Thứ Sáu, 16/12/2022, 18:37 [GMT+7]
    Sáng 16/12/2022, tại Đồng Hới, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III (khu vực miền Trung - Tây Nguyên) do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đồng chủ trì.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng trực thuộc Ban Nội chính Trung ương; các ban nội chính Cụm thi đua số III. Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cụm trưởng Cụm thi đua số III; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…
 
    Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị, ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số III đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, đề xuất luôn được các ban chủ động, tích cực, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; được ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy ghi nhận và đánh giá cao. 
 
 Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận Hội nghị
 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Các ban đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Các ban đã theo dõi, tham mưu, đôn đốc xử lý 403 vụ án, vụ việc, trong đó xử lý dứt điểm 139 vụ; tiếp nhận 6.470 đơn, thư. Công tác xử lý, đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc xử lý đơn thư đã được một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong cụm thực hiện có hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, góp phần xử lý, giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo. Công tác thẩm định, thẩm tra; phối hợp với các ban, ngành, đơn vị từng bước được nâng cao về chất lượng…
 
    Về kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương, giai đoạn 2021-2025về chuyên đề: “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương”, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III đã phát hiện và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý 168 vụ án, vụ việc về tham nhũng; các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự, vượt 43,6% so với chỉ tiêu đăng ký đến năm 2023.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Cụm thi đua số III về dự Hội nghị… Đồng chí  đã khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đãcó 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng việc xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự; các vụ án, vụ việc tham nhũng là nhiệm vụ trọng yếu của công tác nội chính Đảng. Cụm thi đua số III tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, gắn với việc thực hiện chuyên đề Kế hoạch số 15-KH/BNCTWlà dịp để các ban nội chính cùng nhau đánh giá lại kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023...
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III. Đồng chí cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, các ban cần thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh một số nội dung, như: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chủ trương, định hướng của cấp ủy tỉnh về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc địa bàn, các đối tượng chính trị, tôn giáo có biểu hiện nghi vấn; kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo ngăn chặn, xử lý, đấu tranh kịp thời, dứt điểm, không để bị động, bất ngờ; phát sinh điểm nóng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; tăng cường công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính Đảng thật sự “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”…
Lê Mai
.