Những căn cứ không khởi tố vụ án hình sự

Thứ Năm, 01/12/2022, 07:21 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết những căn cứ không khởi tố vụ án hình sự được pháp luật quy định như thế nào và thủ tục để không khởi tố vụ án hình sự?
 
    Trả lời: Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2021 quy định về các căn cứ không khởi tố vụ án hình sự gồm:
 
    Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong các căn cứ sau: Không có sự việc phạm tội; Hành vi không cấu thành tội phạm; Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự; Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật; Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; Tội phạm đã được đại xá; Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác; Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 của Bộ luật hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố.
    
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
    Khi có một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2021 thì người có quyền khởi tố vụ án hình sự ra quyết định không khởi tố vụ án.
 
    Trường hợp đã khởi tố thì phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố biết rõ lý do. Nếu xét thấy cần xử lý bằng biện pháp khác thì chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 
    Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
 
    Theo đó, quyết định không khởi tố vụ án hình sự và các tài liệu có liên quan phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định.
Thanh An
.