Ban Nội chính Trung ương: Giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2024

Thứ Sáu, 31/05/2024, 14:08 [GMT+7]
    Sáng 31/5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị; các Vụ Địa phương II, III dự trực tuyến tại điểm cầu TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
 
    Hội nghị đã nghe, thảo luận dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2024 của Ban; các báo cáo khái quát tình hình nổi lên trong tháng về an ninh trật tự, tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo đó, trong tháng 5, các Vụ, đơn vị tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (ngày 30/5/2024); theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xây dựng, hoàn thiện các đề án lớn của Ban; tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”; tham mưu ban hành, ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Kế hoạch sơ kết các chỉ  của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư; tích cực tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản gửi đến xin ý kiến, nhất là các dự án luật trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV; các hoạt động đối ngoại được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, tổ chức tốt việc đón, tiếp và làm việc với Đoàn công tác do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) làm Trưởng Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam; phối hợp với UNDP tổ chức Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng theo Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng và kinh nghiệm đối với Việt Nam”; phối hợp tốt với các cơ quan báo, đài thông tin, tuyên truyền hoạt động của Ban và các đồng chí Lãnh đạo Ban; tổng hợp thông tin báo chí phản ảnh về những vấn đề liên quan đến nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện đúng quy định; hoạt động của Đảng ủy tiếp tục đi vào nền nếp; Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan quan tâm thăm hỏi, động viên các đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên những lúc ốm đau, khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội;… 
 
    Tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Trưởng Ban và đại diện các vụ, đơn vị tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời kiến nghị những giải pháp cụ thể để triển khai tốt hơn nữa nhiệm vụ thời gian tới.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các Vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Về nhiệm vụ tháng 6 và thời gian tới, Đồng chí yêu cầu các vụ, đơn vị cần tích cực, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành các tài liệu sau Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu, chuẩn bị nội dung, tài liệu, tổ chức tốt Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh theo kế hoạch; tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2024 của Ban Chỉ đạo và các kế hoạch kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương; hoàn thiện, trình ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”. Khẩn trương hoàn thiện các Đề án theo đúng tiến độ đề ra; nhất là sớm ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thành biên soạn Cuốn sách “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Ban. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Ban; tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, trong đó có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ban; khẩn trương xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Nội chính Đảng; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, thông tin, tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư;…
Nguyễn Dũng - Anh Hưng
.