Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Tham mưu có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 28/06/2024, 13:58 [GMT+7]
    Ngày 29/6, tại tỉnh Quảng Ngãi, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Cụm thi đua số III gồm các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
 
    Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua số III chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện một số Vụ, đơn vị của Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của 13 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm (gồm 13 tỉnh thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,  Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum); đại diện lãnh đạo các cơ quan, địa phương tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy; các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã đạt kết quả tích cực trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành 691 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu chỉ đạo, xử lý 195 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, trong đó đã xử lý dứt điểm 66 vụ án, vụ việc; đã giúp thường trực các tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, đôn đốc 236 vụ án, vụ việc, qua đó các cơ quan chức năng đã xử lý dứt điểm 59 vụ; chủ trì, phối hợp tham mưu xử lý 77 vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tiếp nhận 3.799 đơn, thư (trong đó có 2.138 đơn, thư do tỉnh ủy, thành ủy chuyển đến ban nội chính và 1.661 đơn, thư do ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tiếp nhận); 100% đơn, thư được các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy xử lý hoặc chỉ đạo giải quyết kịp thời. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 56 cuộc/252 lượt tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
 
    Chủ trì, phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp tham mưu, giúp tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 30 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; trực tiếp tổ chức 18 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành phố. Tham mưu cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu Ban Chỉ đạo kiện toàn về thành viên Ban Chỉ đạo; tham mưu quán triệt, thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tham mưu có hiệu quả xử lý những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự…
 
    Những kết quả hoạt động của ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đóng góp tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố.
 
    Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính một số tỉnh ủy, thành ủy đã trình bày tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được thời gian qua; trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; công tác phối hợp các cơ quan liên quan trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự, dư luận xã hội quan tâm… Bên cạnh đó thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, từ đó có kiến nghị với Ban Nội chính Trung ương.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao nội dung, chương trình của Hội nghị và những kết quả mà các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III đã thực hiện được thời gian qua; đánh giá cao 8 ý kiến tham luận, phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội nghị.  
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy, nhất là tình hình thực tế tại địa phương để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành mà trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. (2) Tham mưu kịp thời, có chất lượng cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng và Nhà nước thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tích cực tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tại địa phương. (3) Chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh quốc phòng, diễn tập phòng thủ khu vực, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình, xử lý những vấn đề mới phát sinh về an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới. (4) Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế; nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. (5) Tham mưu cấp ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, có nhiều dư luận liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. (6) Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. (7) Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm tham mưu, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy - Sáng tạo”.
                                                                                              P.V
.