Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác tư pháp và cải cách tư pháp

Thứ Năm, 24/08/2023, 07:04 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách Trung ương; triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức và nhân dân tham gia xây dựng các dự án luật và triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; định hướng những vấn đề nóng được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
 
    Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính; tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thành lập đoàn kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện, nội dung để kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện Krông Pắc, Krông Năng, Krông Bông, Buôn Đôn.
 
Phiên họp thứ nhất Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk năm 2023
Phiên họp thứ nhất Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk năm 2023
    Các cấp, các ngành, các cơ quan tư pháp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; kịp thời thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ tư pháp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
 
    Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các quy trình củng cố, kiện toàn bộ máy của cơ quan điều tra, thi hành án hình sự, kỹ thuật hình sự các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy; hoạt động khởi tố, điều tra xử lý án được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đúng pháp luật; thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm đề án, dự án về quy hoạch tổng thể phát triển các cơ quan tư pháp, cơ quan hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân; nâng cao chất lượng công tác bổ trợ tư pháp, phát huy hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tư pháp của Công an tỉnh.
 
    Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo thẩm quyền, cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, duy trì, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; sử dụng có hiệu quả phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng chuyển đổi số các tài liệu, văn bản và sử lý công việc trên môi trường mạng đối với tài liệu không phải là tài liệu mật.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, thẩm phán các Tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ và Tòa án cấp huyện; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh theo tinh thần cải cách tư pháp; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc; việc công khai các bản án trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối cao được Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm túc; qua đó, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến đối với hoạt động xét xử của Tòa án.
 
    Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của luật sư, bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích luật sư tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của luật sư, các tổ chức giám định tư pháp, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại; tiếp tục xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp theo quy định.
 
    Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện việc giám sát hoạt động của các cơ quan thư pháp bằng nhiều hình thức; giám sát chuyên đề, chất vấn đối với người đứng đầu các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và đoàn thể các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri và giám sát các hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thông qua công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội đã phát huy vai trò của nhân dân đối với việc xây dựng các cơ quan tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
    Hợp tác quốc tế giữa Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk với Tòa sơ thẩm tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia thường xuyên giữ mối liên hệ, chia xẻ thông tin phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm đã ký kết với Công an tỉnh Mondulkiri; tăng cường tuần tra, trao đổi tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh bằng biện pháp hòa bình, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hai quốc gia.
Tuệ Minh
.